La plattafurma da communicaziun uffiziala per la festa naziunala svizra!
DIY

Saja quai en moda culinarica, creativa u activa, qua chattais Vus ideas ed inspiraziuns per Vossa festa dal 1. d'avust dal tuttafatg persunala.

Crusta cun chaschiel

Recepts

Ina buna buccada fa bain a l'amur, er a l'amur per la Svizra. Qua chattais Vus ina tscherna da recepts simpels svizzers sco alternativa als pasts da chaschiel renumads. 

Logo/Picto/white
Crusta cun chaschiel

Decoraziun

Tar ina festa dal 1. d'avust cun ina buna atmosfera tutga ina decoraziun en cotschen ed en alv! Qua in pèr ideas da zambregiar simplas, per ch'ina atmosfera da festa sa derasia immediatamain tar Vus a chasa.

Logo/Picto/white
Crusta cun chaschiel

Activitads

Per in 1.d'avust "activ" avain nus cumpilà per Vus ina tscherna d'activitads pli u main tipicas per la Svizra che fan segiramain plaschair.

Crusta cun chaschiel

Parter la 'Missiun 1. d'avust'

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp